PUISTOKADUN KOULULLA OPISKELEVAT YLÄKOULUN LUOKKIEN 7 - 9 NUORET

Syksyllä 2013 oppilasmäärä koulussamme on 229. Yleisopetuksen luokkia on seuraavasti : 7. luokkia neljä, 8. luokkia viisi ja 9. luokkia neljä. Lisäksi on tukiluokka jossa osa oppilaista opiskelee joustavan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (JOPO).  Koulussamme on myös yksi yksilöllistetysti opiskelevien pienluokka.

Yksi 7. luokista on liikuntapainoitteinen eli oppilailla on kaksi viikkotuntia liikuntaa pakollisen liikunnan ja muiden pakollisten aineiden lisäksi eli yhteensä 32 viikkotuntia. Liikuntapainoitteisuus toteutetaan vain 7. luokalla ja kyseiset tunnit voi oppilas halutessaan vähentää 8. luokan valinnaisaineiden kurssimäärästä. Liikuntaluokalle hakeudutaan testien kautta 6. luokan keväällä.

Koulurakennuksemme on saneerattu viihtyisäksi ja toimivaksi vuonna 2005 ja samassa kiinteistössä sijaitsee Loimaan lukio. Myös liikuntahalli sijaitsee samassa pihapiirissä. Erilaiset liikuntaympäristöt ovat koulun välittömässä läheisyydessä.

Puistokadun koulun opettajakunta koostuu rehtorista, laaja-alaisesta erityisopettajasta ja 21 opettajasta. Koulussamme on lisäksi Loimaan muiden koulujen kanssa yhteisiä opettajia kaikkiaan 15 . Kouluavustajia on kaksi ja kansliassa palvelusihteeri tiistaisin ja keskiviikkoisin, lisäksi on osa-aikainen palvelusihteeri. Toimipaikka koulullamme on myös kuraattorilla, koulupsykologilla ja terveydenhoitajalla.

 

 

blankblank
blankblank
blank

© Puistokadun koulu, Loimaa - Trival Oy