PUISTOKADUN KOULULLA OPISKELEVAT YLÄKOULUN LUOKKIEN 7 - 9 NUORET

Syksyllä 2014 oppilasmäärä koulussamme on 243. Yleisopetuksen luokkia on seuraavasti : 7. luokkia neljä, 8. luokkia neljä ja 9. luokkia viisi. Lisäksi on tukiluokka jossa osa oppilaista opiskelee joustavan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (JOPO).  Koulussamme on myös yksi yksilöllistetysti opiskelevien pienluokka.

Koulurakennuksemme on saneerattu viihtyisäksi ja toimivaksi vuonna 2005 ja samassa kiinteistössä sijaitsee Loimaan lukio. Myös liikuntahalli sijaitsee samassa pihapiirissä. Erilaiset liikuntaympäristöt ovat koulun välittömässä läheisyydessä.

Puistokadun koulun opettajakunta koostuu rehtorista, laaja-alaisesta erityisopettajasta, opinto-ohjaajasta, kahdesta erityisluokanopettajasta ja 16 aineenopettajasta. Koulussamme on lisäksi Loimaan muiden koulujen kanssa yhteisiä opettajia kaikkiaan 13 . Kouluavustajia on kaksi ja kansliassa kaksi osa-aikaista palvelusihteeriä. Toimipaikka koulullamme on myös kuraattorilla, koulupsykologilla ja terveydenhoitajalla.

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueet

lukuvuodelle 2014 – 2015

 

1.     Uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöönotto  

(esim. Pedanet-oppimisympäristö, toiminnallisuutta ja yrittäjyyttä tukevat menetelmät, ulkoisten

oppimisympäristöjen monipuolistaminen) 

2.     Hyvään ja asialliseen käytökseen ohjaaminen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja työrauhan

        ylläpitämisen tehostaminen

        (esim. KAKE, samanaikaisopetus, KiVa- ja VERSO -toiminta, oppilashuollon toimintatavat) 

3.     Oppilaiden ohjaaminen osallisuuteen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen

         (esim. oppilaskunta, tukioppilastoiminta,VERSO, ympäristövastuuvuorot, iltakoulu, pajapäivä, näkymiä

         työelämään-tapahtuma) 

 

blankblank
blankblank
blank

© Puistokadun koulu, Loimaa - Trival Oy